ლანდშაფტის დიზაინი

ლანდშაფტის დიზაინერი – ილია ზაქარაია . საპროექტო კუბი

საპროექტო კუბი გთავაზობთ ლანდშაპტის დიზაინერის მომსახურებას . მომსახურება მოიცავს სრულ სერვის : ნაკვეთისა აზომვას, დაგეგმარებას , დიზაინისა და ნახაზების მომსადებას , მოსაპირკეთებელი მასალებისა და მცენარეების შერჩევაში კონსულტაციას .

landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 2
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 3
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 4
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 5
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 6
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 7
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 8
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 9
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 10
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 11
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 12
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 13
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 14
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 15
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 16
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 18
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 19
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 20
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 21
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 22
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 23
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 26
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 27
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 29
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 30
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 32
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 34
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 33
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 35
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 36
landshaptis dizaini landscape design landhsaptis dizaineri 37