გასაცურებელი კარი

იდეები ინტერიერის მოსაწყობათ

გასაცურებელი კარი

გასაცურებელი კარი გასაცურებელი კარი : პლუსები , მინუსები და მითები სხვადასხვა დიზაინ-პროექტებში ხშირად ვხვდებით გასაცურებელ , ე.წ. სლაიდურ კარებს ,

Read More
იდეები ინტერიერის მოსაწყობათ

ოთახშორისი კარი

ოთახშორისი კარი გასაგებია ,  რომ ბინებისა და სახლების თანანმედროვე მეპატრონეებისთვის ოთახებში გამავალი კარი არ არის მხოლოდ ინტერიერის ელემენტი , რომელიც

Read More
იდეები ინტერიერის მოსაწყობათ

ვიწრო ოთახის დიზაინის საიდუმლო

ვიწრო ოთახის დიზაინის საიდუმლო წარმატებულად და ესტეთიურად დაპროექტებული , უდაოდ შეიძლება იყოს ნებისმიერი ოთახი , მიუხედავად მისი ზომისა და ფორმისა

Read More