დიზაინერული სავარძელი

დიზაინერული სავარძელი პატრიცია უკრიოლისგან 2015 წლის სექტემბერში პატრიცია უკრიოლი იტალიურ საწარმო Cassina დაინიშნა თანამდებობაზე არტ დირექტორი . მისი ხემძღვანელობით იქმნება ახალი პროექტები

Read more

სავარძელი ბავშვებისთვის

სავარძელი ბავშვებისთვის სავარძელი – თავშესაფარი Hideaway შემუშავებულია დიზაინ სტუდია Think & Shift – ის მიერ სპეციალურად ბავშვთა გასართობი ცენტრებისთვის ,

Read more