უსაფრთხოება

დიზაინი

თანამედროვე სასკოლო მერხი

ჰოლანდიურმა დიზაინ ბიურო  Rafa Kids -ში , რომელიც სპეციალიზირებულია საბავშო ავეჯის შექმნაზე . შეიმუშავა საბავშო კუთხე სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომელიც შედგება მერხ K-desk -ისა და

Read More