ხმის სწორი იზოლაცია

ხმის სწორი იზოლაცია

ხმის სწორი იზოლაცია : ეფექტური მეთოდები

თანამედროვე მსოფლიოში მეგაპოლისის მაცხოვრებლები აფასებენ დასვენებას ხმაურისგან და მუდმივ გადარბენებისგან . ამიტომ , ქალაქსი მაცხოვრებელთა უმრავლესობა დღეს აუცილებლათ იყენებს ბინის რემონტის დროს ხმის იზოლაციის სისტემებს , საწინააღმდეგო შემთხვევაში მრავალბინიან სახლებში დაძინება შეუძლებელი იქნება .

ეს საინტერესოა

არის ორი ტიპის ხმაური : 

  • ჰაერში გავრცელებადი ხმაური .
  • სტრუქტურული ხმაური .

ჰაერში გავრცელებადი ხმაური ვრცელდება რადიოს მეშვეობით , ადამიანის ხმით , მუსიკალური ინსტრუმენტებით . ხმის ტალღები barierTan  შეხვედრისას ( კედელი , ტიხარი ) წარმოქმნიან კედლის რხევას , რომელიც გარდაიქმნება   ჰაერის რხევით ნაწილაკებში , მეზობელ ოთახში , რომელიც შედეგად გესმით თქვენ  .

[iframe src=”http://www.cube.ge./ads1.swf” width=”380″ height=”200″][iframe src=”http://www.cube.ge./ads2.swf” width=”380″ height=”200″]

სტრუქტურული ხმაური წარმოადგენს ვიბრაციას , წარმოქმნილს კედლის კონსტრუქციაში , ჭერის ან იატაკის მათზე ზემოქმედების გამო .

წარმოგიდგენთ ყველაზე მომქმედ საშუალებებს ხმის იზოლაციისთვის საცხოვრებელ ოთახებში და აგრეთვე მატერიალებს , რომლებიც უნდა გამოიყენოთ პროცესში .

ჭერის , იატაკის და კედლების ხმოიზოლაციის ვარიანტები

კონსტრუქცია გიფსოკარდონისგან 

თუ თქვენ გჭირდებათ კედლის იზოლირება ხმაურისგან , რომელიც არის მეზობელი ბინის გამყოფი კედელი , შეგიძლიათ გამოიყენოთ უბრალო და ყველაზე მისაწვდომი ხერხი , ააგოთ კონსტრუქცია ლითონის პფოფილებით და შეფუთოთ გიფსკარდონით .

რათქმაუნდა თვითონ მატერიალი არ დაიცავს ოთახი ხმის შეღწევისგან , აუცილებელია დამატებით მატერიალების გამოყენება – მინა ბამბა – იმისთვის რომ შეივსოს სიცარიელეები , წარმოქმნილი კედელსა და პროფილებიან კარკასს შორის .

მნიშვნელოვანია .

  1. კარკასსა და კედელს შორის უნდა დარჩს მანძილი – 5სმმ , მეტალის კონსტრუქციის მიმაგრება კედელზე აუცილებელი არ არის . თავიდანვე პროფილი უნდა დაამაგროთ იატაკზე და ჭერზე , სპეციალური რეზინის საფენების გამოყენებით , რომლებიც კიდევ უფრო გააუმჯობესებენ ხმის იზოლაციას .
  2. ზოგიერთ შემთხვევაში ბამბის მაგივრად იყენებენ ქაფს  – იგი კარგად ასრულებს ხმის იზოლაციის ფუნქციას .
  3. გიფსკარდონის ფილების  მონტაჟის პროცესში აუცილებელია მატერიალი გამოვიყენოთ ორ ფენად და  ზედა და ქვედა ფენების არევით .

xmis izoalaciist sistemebi

ზიპს პანელები

ახალი თაობის ხმის საიზოლაციო მანელები , რომლებიც იძლევა შესამჩნევ შედეგს და ნამდვილად გეხმარებათ მოიშოროთ არასასურველი ხმაური .

ზიპს პანელები  – ეს არის მრავალ შრიანი  ხმის საიზოლაციო სისტემა

  • შიდა ფენა არის გიფსოს ბოჭკო , რომელიც არის მინერალური ან შუშის ფილებდან არეული .
  • გარე ფენა – არის გიფსკარდონი .

ზიპს პანელები  გამოირჩევიან ზედაპირზე დამაგრების სისტემით – რომელიც წარმოადგენს განსაკუთრებით , ხმის საიზოლაციო კვანძებს .

პანელების სისქე შეიძლება იყოს სხვადასხვა , ამიტომ ხმისგან საიზოლაციოც არის სხვადასხვა .

xmis izoalaciist sistemebi

პენოპლასტი 

ცნობილი და ძალიან პოპულარული მატერიალი , რომელიც ყველაფერთან ერთად ძალიან ხელმისაწვდომია . მას შეუძლია უზრუნველყოს საკმარისი ოთახის ხმისგან იზოლაცია . უნდა ავღნიშნოთ ისიც , რომ ამ მიზნით პენოპლასტი უნდა იყოს ხმის ჩახშობის კონსტრუქციის ნაწილი .

პენოპლასტის მონტაჟი ადვილი და სწრაფად კეთებადია , ხოლო მისი ხარისხი დიდი ხანია არ იწვევს ეჭვს ,  არ აქვთ სპეციფიური სუნი , ინარჩუნებს ფორმა მრავალი წლის განმავლობაში

პენოპლასტების ბლოკების რაოდენობის გაზრდით , იზრდება კონსტრუქციის მიერ ხმის იზოლაციის ხარისხი .

xmis izoalaciist sistemebi

ეკო ბამბა

ეს არის მატერიალი , რომელსაც ხშირად იყენებენ სახლის თბოიზოლაციისთვის , თუმცა მას გააჩნია შესანიშნავი ბგერა იზოლაციის თვისება

ეკობამბა არის გადამუშავებული მეორადი მაკულატურა . მატერიალი არატოკსიკურია , მას არ აქვს სპეციფიური სუნი და აბსოლიტურად უვნებელია ადამიანის ჯამთელობისთვის .  ეკობამბის მონტაჟი წარმოებს საკმაოდ უჩვეულო მეთოდით : მომზადებულ იზოლაციას აფრქვევენ ჭერზე , კედლებზე და იატაკზე . ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა , დახურულია თუ არა კონსტრუქცია ორი მხრიდან .

xmis izoalaciist sistemebi

Leave a Reply