დიზაინერული სავარძელი

დიზაინერული სავარძელი პატრიცია უკრიოლისგან 2015 წლის სექტემბერში პატრიცია უკრიოლი იტალიურ საწარმო Cassina დაინიშნა თანამდებობაზე არტ დირექტორი . მისი ხემძღვანელობით იქმნება ახალი პროექტები

Read more

სავარძელი განმარტოვებისთვის

უკრაინული დიზაინ ბიურო  ODESD2 -მა შეიმუშავა სავარძელი V1  , რომელიც მთლიანად აბსტრაგირების საშუალებას იძლება გარემო სამყაროსგან . თვენ შეძლებთ განმარტოვდეთ ნებისმიერ დანიშნულების

Read more

ავეჯი გეომეტრიული ჩრდილებით

ახალგაზრდა უკრაინელ დიზაინერს დიმიტრი კოზინენკოს არაერთხელ  გამოუყენებია თავის ნამუშევრებში არასტანდარტული ბუნებრივი მოვლენების ინტერპრეტაცია.  მის ახალ კოლექციაში “Sunny” ავეჯს მკვეთრი გეომეტრიული ჩრდილები

Read more