ლანდშაფტის დიზაინი

საკუთარი ხელით გაკეთებული ჩანჩქერი აგარაკზე

საკუთარი ხელით გაკეთებული ჩანჩქერი აგარაკზე

ხელოვნური ჩანჩქერი გახდება ნებისმიერი სააგარაკე ნაკვეთის ლანდშაფტის ორიგინალური ვიზუალური ცენტრი . წყალი რომელიც ეფექტური კასკადის სახით ეცემა საფეხურიდან საფეხურზე , აძლიერებს გარემოს მომხიბვლელობას და ქმნის დასვენების ატმოსფეროს . შეიძლება ჩანჩქერის გაკეთება საკუთარი ხელით .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

აღჭურვილობა და მასალები

ხენლაკეთი ჩანჩქერისთვის მასალის არჩევა დამოკიდებულია ნაკვეთის თავისებურებებზე . მისი მოპირკეთებისთვის საჭიროა შემდეგი მასალები :

    interieris dizaini

  • ცირკულარული წყლის საქაჩი , ელექტროკაბელი , რეზინის მილი , ფილტრი
  • ჰიდროსაიზოლაციო მასალა .
  • მასალა დეკორაციისთვის ( ქვა , კერამიკა , მინა , ხე და ა.შ )
  • ცემენტი , თიხა

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

წყლის ელექტრო საქაჩის არჩევის მთავარი პრინციპი

აუცილებელი შევიძინოთ სპეციალური წყლისსაქაჩი ჩანჩქერისთვის აგრეგატის ზედაპირისთვის აუცილებელია ვიპოვოთ შესაფერისი ადგილი და მოვიფიქროთ , როგორ დავფაროთ ის ისე , რომ გამოიყურებოდეს ესთეტიურად . სპეციალური წყლის საქაჩი ჩანჩქერისთვის გათვლილია უწყვეტ და ხანგძლივ სამუშაოებისთვის . ისინი ქმნიან არცთუ ისე დიდ წლის ჭავლს . წყალი უნდა მიედინებოდეს ბუნებრივად და აუჩქარებლად . წყალსაქაჩის სიმძლავრე უნდა აირჩეს წყლის მასიდან და მისი აქაჩვის სიმაღლიდან გამომდინარე .  მინიატურული მოწყობილობისთვის დასაშვებია ძლიერი პომპის გამოყენებაც .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

ვირჩევთ ადგილმდებარეობას და კონსტრუქციას .

ხელნაკეთი ჩანჩქერი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან – ლოჟა და ბორცვი . მაღალი , ბუნებრივი გადასვლებით ჩანჩქერი ორგანულად ერწყმის ლანდშაპტს . ასეთ შემთხვევაში დაბლა კეთდება მოსამზადებელი ღრმული , ხოლო ფერდობზე ფორმირდება საფეხურები , რომელზედაც ჩამოედინება წყალი . რამოდენიმე ე.წ ” ფიალიდან ” შეიძლება გაკეთდეს , საკმაოდ მაღალი , ბუნებრივი კასკადი .  სწორ ადგილზე აუცილებელია ბორცვის აღმართვა . ყველაზე იოლი იქნება მისი აშენება წვრილი ქვებით , ღორღით , ხრეშით . ბორცვი შეიძლება დაიდგას ღრმულის ნაპირას ან წყალსაცავის ცენტრში .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

სააგარაკო ნაკვეთს ყველაზე უფრო მიესადაგება წყალსაცავები თავისუფალი მონახაზით .  ჩანჩქერისთვის ადგილის ასარჩევათ აუცილებელია ვიცოდეთ თუ რამდენად მოსახერხებელია იქ კომუნიკაციების მიყვანა . ღმულის სიღმის გაანგარიშებისას გასათვალისწინებელია წყლის ვარდნის სიმაღლე და წყლისსაქაჩის სიძლიერე . თუ ვგეგმავთ წყალმცენარეებისა და თევზების მოშენებას , წყალსაცავების სიღმე უნდა აღემატებოდეს ერთ მეტრს .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

მშენებლობის ძირითადი ეტაპები

ჩანჩქერის პროექტის დაწყებამდე რეკომენდირებულია გავერკვეთ რასთან მოგვიწევს შეხება მშენებლობის პროცესში . ეს დაგვეხმარება ძალების სწორად გადანაწილებაში და მასალის არჩევაში .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

ნაკვეთის დაგეგმარება და ძირის მომზადება

პროექტის მიხედვით უნდა მოვნიშნოთ არჩეული ნაკვეთი . ამოვთხაროთ ქვაბული , ძირისთვის . მინიატურული ნაგებობისთვის საკმარისია ჩავსვათ მზა ფიალა პოლიმერული მასალისგან . სხვა შემთხვევაში ითხრება ქვაბული . ჩამოჭრილი კედლებით ან საფეხურებით . ქვაბული ძირი მჭიდროდ უნდა დაიტკეპნოს . დაეყაროს ქვის ფენა , შემდეგ წვრილი ” შებენი ” კარგად უნდა გაიჟღინთოს წყლით , რათა საფეხურები – დაჯდეს . ამას გადაეფარება ჰიდროსაიზოლაციო მასალა – პვხ . ყურადღება მიაქციეთ იმას , რომ იგი ვერ იტანს ყინვებს , ამიტომ დიდი მშენებლობებისთვის უვარგისია . სასურველია ჰიდროსაიზოლაციო მასალა დავაფინოთ ორ ფენად და დავამაგროთ ჰორიზონტალურად ქვებით .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

თუ შენობა განკუთვნილია ხანგძლივი ექსპლუატაციისთვის , მაშინ ჩანჩქერის ძირი უნდა ჩაბეტონდეს ჰიდროიზოლაციის ზემოდან და გაფორმდეს ძვით ან ნებისმიერი ფილებით .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

ბორცვის აღმართვა

ჩანჩქერი მშვიდი წყალსაცავისგან განსხვავდება ინტენსიური აორთქლების უნარით . ამიტომ მუდმივად უნდა ვამატოთ წყალი . ეს არ შექმნის პრობლემას თუ მინიმალურად შევამცირებთ წყლის დანაკარგს . ნაგებობამ რომ არ შეიწოვოს წყალი , როგორც ღრმულმა , საჭიროა ქვის დიდი და მკიცე ლოდები .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

 

ბორცვის დაფუძნება

ბორცვის საფუძველი უნდა შენდეს ბეტონით ან მსუყე თიხით . საძირკველი უნდა იყოს ოდნავ დახრილი , რათა ქვებს შორის გამდინარე წყლი ჩაედინებოდეს წყალსაცავში . ქვები ერთმანეთზე ექყობა ცემენტის საშუალებით .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

 

აღჭურვილობის მონტაჟი

წყალსაცავის ძირზე მაგრდება წყალსაქაჩი , მას უერთდება რეზინის მილი , რათა წყალი მიეწოდოს ბორცვის ზედა ნაწილს . აგრეთვე შეიძლება დამონტაჟდეს კომუნიკაცია ზედაპირული წყალსაქაჩის ასამუშავებლად . რეზინის მილის ბოლოს მაგრდება ფილტრი წლის ცირკულირებისთვის . ყველა ეს ელემენტი უნდა განლაგდეს ისე , რომ ყველაფერი გამართულად ფუნქციონირებდეს . თვალს მიეფაროს მომსახურე და სარემონტო დეტალები .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

დეკორირება

წყალსაქაჩი , რეზინის მილი , კაბელები ესთეტიურად უნდა დაიფაროს წყალსაცავის მოსაპირკეთებელი მასალებით . სურვილის შემთხვევაში ბორცვის ფერდობები შეიძლება დავამშვენოთ მცენარეებით , ლიანებით ან დავამატოთ სხვა ელემენტები .

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

agarakis cyalsacavi da chanchqeri

 

 

Leave a Reply